A deriva na procura da viaxe de 1929  da lugar unha serie cartográfica dos posibles percorridos do autor, das suas tomas, dos viaxes realizados por nos, etc. O conxunto revela a nosa movilidade , pero tamén a idea que un pode ter dun territorio tecido polos  fíos da memoria.

mapatodoppoint-a4-recorridototalsintomas

mapa 6 : conxunto das viaxes realizadas por nos  ate oxe, e polo realizador en 1929

mapatodoppoint-a4-solo tomas

mapa 1:  localización de todas as tomas fixas -bermello-  e tomas panorámicas -azul- de Un Viaje por Galicia 1929

mapatodoppoint-a4-recorrido2

mapa 2: reconstrucción do posible percorrido realizado por R.L.Alonso durante o mes de xullo en 1929

mapatodoppoint-a4-recorrido1

mapa 3: reconstrucción do posible percorrido realizado por R.L.Alonso durante o mes de xullo en 1929

mapatodoppoint-a4-recorrido3

mapa4: reconstrucción do posible percorrido realizado por R.L.Alonso durante o mes de xullo en 1929

 

 

mapatodoppoint-a4-mio

mapa 5: o noso percorrido ata oxe…

(fronte o percorrido de  1929, oxe o percorrido vese reducido,  a procura das tomas redúcese a un ir e vir polas vías rápidas, dalgún xeito a nosa memoria trúncase..)