Serie País-axes: mediante a selección dos fotogramas necesarios realizase a recuperación pictórica da paisaxe conxelada en 1929. Esta  oponse a paisaxe actual como un xeito de replantexar a falsa dicotomía entre a figura invariable -e  a menudo culta- da paisaxe coma elemento pictórico e unha idea prefixada de país.

  panviveiroViveiro 1929-2009

panvilanotot Cabo Vilano 1929-2009

 

pan sarria tot copySarria 1929-2009

 

panmonforte copiaMonforte de Lemos 1929-2009

 

 

panberbes copiaO Berbés 1929-2009